Jarek Kruczek

Jarek Kruczek – choreograf i tancerz, ukończył XXX liceum artystyczne w Krakowie oraz ukończył
licencjackie studia w Academy of Theatre and Dance w Amsterdamie, jednej z lepszych uczelni
tanecznych na świecie. Obecnie pracuje jako freelancer w wielu państwach europejskich. Do tej pory w
Polsce współpracował z Teatrem Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Teatrem Pieśni Kozła we
Wrocławiu. Poza Polską projektowo pracował w Scapino Dance Company w Rotterdamie, Operą
Narodową w Amsterdamie, Teatrem Orkater w Amsterdamie, House of Makers w Amsterdamie, De
Nederlandse Reisopera w Enschede oraz Operą Narodową w Oslo. Prowadzi warsztaty taneczne w
języku polskim lub angielskim dla dzieci i dorosłych na obozach artystycznych lub w stacjonarnych
szkołach tańca. Cały czas szlifuje swój warsztat taneczny i metodykę nauczania poprzez rożne kursy
głównie poza Polską. W zeszłym roku otrzymał dyplom trenera personalnego i stara się rozwijać również
w tym kierunku.

Prowadzi: Taniec Współczesny