Contemporary

Contemporary

Contemporary – Wywodzi się z początków XX wieku i ma wiele powiązań z techniką klasyczną (widowisko baletowe). Nie ma w nim jednak sztywnych zasad, jest połączeniem wielu stylów. W tańcu współczesnym bardzo istotną rolę odgrywa świadomość własnego ciała. Na zajęciach skupimy się aby tę umiejętność pogłębiać za sprawą ćwiczeń technicznych oraz za pomocą zadań improwizowanych (m.in. praca nad plastyką ruchu, jakością, dynamiką, kontaktem z przestrzenią). W improwizacji będziemy swobodnie kreować własne „ja”, poszukiwać swojej drogi do indywidualności ruchowej. Natomiast za pomocą choreografii będziemy dążyć do udoskonalenia naszej techniki ruchowej (m.in.: praca z centrum, świadome wykorzystanie ciężaru ciała, praca z oddechem, poszerzanie własnych zakresów, praca nad jakościami ruchowymi). Główny nacisk będziemy stawiać na kreatywną pracę.

Prowadzący: Jarek Kruczek