Julia Dolacka (Dolly)
Profiles

Julia Dolacka (Dolly)

W swoich choreografiach główny nacisk kładzie na innowacyjność, izolacje, zakresy oraz wyraz sceniczny.